Royal Arctic Line

- Aalborg -


Det hænder vi selv kører til Aalborg med en levering til Grønland
men oftest er det fragtmændene der bringer forsendelsen til Aalborg


Massevis af containere - her frysecontainereflotte hvide og nymalede er containernemange flere containere - her med stykgodsog på den anden side af kajen
står de containere der er klar til at gå med næste båd

 


Der er godt nok mange containere der skal med

 

På den her side hver jeg står
er der flere store lagerhaller
og her er de vi afleverer pakkerne til modtageren på Grønland

Men vi måtte ikke tage fotos her
desværre
men det er nogle mægtige haller

 

 

www.JapanskeDanmark.dk   og   www.japanskemoebler.dk